Thes-locatie contact

De Albert Heyn-supermarkt aan de Crogtdijk komt hier terug met daarboven 119 appartementen aan de oostkant van het station.  Eronder komt een parkeergarage met ongeveer 220 parkeerplaatsen.

Het concept ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 7 juni zes weken ter inzage bij de informatiebalie op het Stadskantoor. Hierna worden de reacties verwerkt en indien nodig wordt het concept aangepast voor het ontwerp bestemmingsplan.  Na deze procedure wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Op basis van deze planning is de verwachting dat de bouw in eerste helft van 2019 start. De bouw duurt ongeveer 18 maanden.
Het ontwerpbestemmingsplan staat op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl

Interesse voor wonen kenbaar maken