Sloopwerkzaamheden Speelhuislaan 173 en 175 (locatie Backer & Rueb en locatie Van Puijfelik)

Publicatiedatum: 
28 juni 2017
Eind deze week start aannemer Stolwerk met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering en sloop van (een deel van) de panden aan de Speelhuislaan 173 en Speelhuislaan 175

Eind deze week start aannemer Stolwerk met de eerste werkzaamheden voor het verwijderen van asbest uit –en daarna slopen van- het witte kantoorgebouwtje naast de poort en de bedrijfshallen 1 en 2 met aanbouw, de aanbouw voor hal 4 (alles op locatie v/h Van Puijfelik) inclusief de terreinverharding, funderingen, leidingen en ondergrondse kelders op beide locaties (‘de te slopen opstallen’). Ook verwijdert de aannemer het asbest uit de bedrijfshallen 3 en 4 aan de Speelhuislaan 175. Deze twee hallen worden, net als het Backer & Rueb kantoorpand, niet gesloopt. 

Wat gaat er gebeuren

  • De aannemer begint eind deze week met de voorbereidende werkzaamheden. Het terrein wordt opgeruimd, met hekken veilig afgesloten en er worden bouwketen geplaatst.
  • In de loop van volgende week start de aannemer met het verwijderen van het asbest. Dit asbest zit vooral in de isolatie van leidingen.
  • Als al het asbest is verwijderd begint Stolwerk met de daadwerkelijke sloop van de te slopen opstallen.

Wat betekent dit voor u

De asbestsanering gebeurt vooral inpandig. U ziet misschien af en toe medewerkers van Stolwerk in beschermende kleding rondlopen.

De vrachtauto’s van Stolwerk rijden vanaf de locatie aan de Speelhuislaan via de Konijnenberg richting de Crogtdijk / Backer & Ruebweg.

Als de asbestsanering volgens planning verloopt, zullen er voor de bouwvakantie (31 juli) daadwerkelijke sloopwerkzaamheden te zien zijn .

Eerste stap

Deze sloopwerkzaamheden zijn de eerste stap in de ontwikkeling van beide locaties.

De gemeente wil een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen realiseren op de beide locaties aan de Speelhuislaan 173-175,. Een deel van de bestaande industriële bebouwing in het gebied blijft behouden. Vooral het Backer en Rueb kantoorpand en hallen met de zogenaamde ‘zaagtand-/sheddaken’.