Bomen planten in de Speelhuislaan

Op dinsdag 24 januari start de gemeente Breda met de aanplant van vier bomen in de Speelhuislaan. Het werk wordt binnen twee dagen afgerond. Na deze werkzaamheden zijn alle nieuwe bomen in de Speelhuislaan geplant.

Wat gaat er gebeuren

De Speelhuislaan is opnieuw ingericht. Alleen moeten aan het einde van de laan nog vier bomen worden geplant op een aantal ‘open’ plekken. De exacte locaties van deze vier nieuwe bomen staan aangegeven op de tekening in de bijlage bij dit bericht.
De twee laatste bomen in de laan worden lindes. In de laan zelf worden twee eiken aangeplant. Tussen de panden 156A en 154A loopt de laanstructuur van bomen niet door, omdat op deze locatie in de middenberm geen bomen kunnen worden geplant vanwege het behoud van de oude spoorlijn.

Wat betekent dit voor u

De plantwerkzaamheden worden ‘in het verkeer’ uitgevoerd. Weggebruikers ondervinden minimaal hinder van de werkzaamheden. Het kan alleen zo zijn dat er kort enig oponthoud ontstaat, omdat de bomen gelost moeten worden.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

BijlageGrootte
kaartje_locatie_vier_bomen_speelhuislaan.pdf747.65 KB