Werkzaamheden bij het gerechtsgebouw

Graag informeren wij u over de werkzaamheden aan het koel- en verwarmingssysteem (het WKO/EOW-systeem) die InBalans uitvoert voor de realisatie van het nieuwe gerechtsgebouw.

Wat is een WKO-EOW systeem?

Om het gerechtsgebouw op een duurzame manier te koelen en te verwarmen wordt gebruik gemaakt van een gecombineerd grond- (WKO) en oppervlaktewatersysteem (EOW). Deze unieke combinatie van duurzame technieken zorgt voor een enorme milieu- en energiebesparing en CO2-emissiereductie.

De energie wordt opgeslagen in het grondwater. Deze techniek wordt WKO (Warmte-Koude-Opslag) genoemd. Het WKO-systeem verwarmt het gerechtsgebouw in de winter met bewaarde ‘zomerwarmte’ en koelt het in de zomer af met ‘winterkoude’. De totale koeling van het gerechtsgebouw kan onmogelijk allemaal uit de bodem gehaald worden. Daarom wordt het systeem gecombineerd met een EOW-installatie (Energie uit Oppervlakte Water). Dit systeem gebruikt  ‘winterkoude’ uit de rivier de Mark om de koude voorraad in de bodem groot genoeg te maken voor het zomerseizoen.  

Welke werkzaamheden worden verricht?

De WKO-bronnen zijn inmiddels op het terrein van het gerechtsgebouw aangebracht. Voor de aanleg van het EOW-systeem worden boringen onder de Belcrumweg verricht. Ook wordt bij de sloepenhaven een doorvoer door de kademuur gemaakt. Daarnaast worden een invoer- en uitstroomleiding aangebracht.

Omgeving

De boringen vinden plaats vanaf het bouwterrein van het gerechtsgebouw. De leidingen worden onder de weg naar de overkant van de Belcrumweg geboord. Hiervoor wordt het voet- en fietspad aan de kant van de Mark voor een week afgesloten. De voetgangers en fietsers worden omgeleid via het voet- en fietspad aan de kant van het bouwterrein van het gerechtsgebouw. 

Nadat afronding van de boorwerkzaamheden vinden er nog afbouwwerkzaamheden plaats in de maand januari.

Wanneer wordt er gewerkt?

InBalans voert de werkzaamheden overdag uit:

  • Afsluiting fietspad Belcrumweg (kant de Mark) 9 januari – 13 januari 2017;
  • Afbouwwerkzaamheden tot eind januari 2017.

InBalans is nog in afwachting van een vergunning voor enkele, kleine werkzaamheden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven verandert niet door de werkzaamheden.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

22 december 2016