Werkzaamheden bouwterrein gerechtsgebouw – inhijsen staalconstructies

Publicatiedatum: 
17 november 2016
Graag informeren wij u over de werkzaamheden die InBalans uitvoert op het bouwterrein van het nieuwe gerechtsgebouw in het Stationskwartier.

Welke werkzaamheden worden verricht?

De ruwbouw van de eerste, tweede en derde verdieping is zover klaar, dat InBalans de vakwerkspanten van de vierde verdieping kan plaatsen. Het hijsen en bevestigen van deze grote staalconstructies staat gepland van donderdag 18 november t/m woensdag 30 november. Deze werkzaamheden vinden zoveel mogelijk overdag plaats. Het op- en afbouwen van de kraan gebeurt in de avond. Het verplaatsen gebeurt in de nacht, mogelijk ondervindt u hier geluidshinder van.

Transport

De vakwerkspanten worden met een speciaal transport aangevoerd. Om te voorkomen dat het overige verkeer hinder ondervindt van dit transport, wordt dit in de avond en nachtelijke uren uitgevoerd. InBalans verwacht dat u daar als omwonende nauwelijks hinder van ondervindt.

Opbouw grote kraan

Om de langste vakwerkspanten te plaatsen is één van de grootste mobiele kranen van Nederland nodig. Tijdens de op- en afbouw en het verplaatsen van deze kraan aan de voorkant van het gebouw, zal het verkeer hier hinder van ondervinden. Eén rijbaan van de Belcrumweg aan de kant van het gerechtsgebouw wordt afgesloten. Om de verkeershinder zo klein mogelijk te maken, wordt het werk in de avond uitgevoerd en zorgen verkeersregelaars dat alle verkeersrichtingen in gebruik blijven. Fietsers en voetgangers moeten oversteken. Dit wordt met verkeersborden aangegeven.

Werktijden

InBalans voert de werkzaamheden van de grote kraan in de avond uit:

  • Opbouw kraan: maandag 21 november tussen 20.00 – 23.00 uur;
  • Verplaatsen kraan: woensdag 23 november tussen 20.00 – 23.00 uur;
  • Afbouw kraan: vrijdag 25 november tussen 20.00 - 23.00 uur met doorloop op eigen terrein van 23.00 - 03.00 uur

Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de planning verandert  dan stellen we u hiervan op tijd op de hoogte.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven verandert niet door de werkzaamheden.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.