Aanleg openbare ruimte Breda Vooruit en deel Stationslaan

Op maandag 14 november start de aannemer in opdracht van de gemeente Breda aan de kant van de Stationslaan met de aanleg van de openbare ruimte van Breda Vooruit

Wat gaat er gebeuren

Nadat eind oktober de werkzaamheden startten in de omgeving van de Kievitstraat bij de nieuwbouw ter hoogte van woonblok A, gaat de aannemer nu beginnen met de aanleg van de openbare ruimte aan de kant van de Stationslaan. Deze fase omvat het deel vanaf de Belcrumweg tot en met bouwblok B1. Dit zijn de woningen en appartementen die inmiddels zijn bewoond.

Deze fase wordt uitgevoerd vanaf de Belcrumweg in de richting van woonblok B1. Eerst wordt het aanwezige puin weggehaald. Daarna worden achtereenvolgens het groenvak, het fietspad en het definitieve trottoir aangelegd.

Wat betekent dat voor u

Het huidige tijdige trottoir (rubber matten) blijft nog enige tijd liggen vanwege de bereikbaarheid van de twee centrale ingangen en de overige voordeuren. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is deze fase voor de kerstvakantie gerealiseerd (een uitvoeringsperiode van 6 weken).

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

14 november 2016