Demontage voetgangersbrug station Breda

Publicatiedatum: 
3 november 2016
Van donderdag 10 tot en met maandagochtend 14 november a.s. wordt de tijdelijke voetgangersbrug (traverse) bij het station gedemonteerd en afgevoerd. Het werk wordt uitgevoerd aan de centrumkant van het station en bij het Q-Park terrein aan de Stationsweg.

Wat gaat er gebeuren

Op woensdag 9 november worden de fietsenklemmen van de tijdelijke fietsenstalling verwijderd om ruimte te maken voor het verwijderen van de voetgangersbrug. Daarvoor zijn al aankondigingsborden gezet. Deze fietsenstalling komt hier niet meer terug.

Op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 november vinden overdag de voorbereidende werkzaamheden plaats. Ter hoogte van het Q-park terrein wordt een werkterrein ingericht en worden twee tijdelijke inritten gemaakt. Ook worden er kranen en hoogwerkers opgesteld.

De demontage van de voetgangersbrug start op zaterdag 12 november om 17.00 uur en eindigt op maandag om 05:00 uur. Dit is een treinvrije periode. Eerst worden de trappen losgemaakt, omhoog gehesen en afgevoerd met opleggers. Daarna is het de beurt aan de brug zelf. Deze werkzaamheden zijn zondag om 22:30 uur afgerond. Vervolgens worden de perrons afgewerkt en het materieel opgeruimd.

Wat betekent dit voor u

U kunt tijdens de werkzaamheden geluidsoverlast hebben van machines en materialen. Ook kunt u hinder ondervinden van de bouwverlichting en aan- en afrijdend bouwverkeer. Daarom proberen de medewerkers zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk.

Inritten

Er worden voorzieningen getroffen om de twee uitritten toegankelijk te maken voor bouwverkeer, zoals het leggen van rijplaten. Ook worden extra verkeersborden geplaatst om de verkeersveiligheid te borgen. De inrichting van het bouwterrein aan de Stationsweg staat afgebeeld op de kaart in de bijlage van dit bericht.

Route bouwverkeer

De gedemonteerde onderdelen van de traverse worden in ongeveer twintig vrachten afgevoerd. De route loopt vanaf het bouwterrein aan de Stationsweg via de Menno van Coehoornstraat, de Oranjesingel, de Doornboslaan, de Nieuwe Kadijk en de Tilburgseweg naar de A27.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u over een lengte van ongeveer 25 meter niet parkeren in de Menno van Coehoornstraat, aan de kant van de Stationsweg. Dit in verband met de draaicirkels van de verschillende voertuigen.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.