Start aanleg openbare ruimte Breda Vooruit en deel Stationslaan

Maandag 31 oktober start de aannemer in opdracht van de Gemeente Breda met de aanleg van de openbare ruimte rondom het wooncomplex Breda Vooruit. De aannemer start met de eerste fase van de aanleg aan de Belcrumkant langs gebouw A en gebouw B1.

Wat gaat er gebeuren

Nadat diverse werkzaamheden zijn gedaan zoals de aanleg van kabels en leidingen rondom Breda Vooruit, gaat de aannemer nu de openbare ruimte aanleggen aan de Belcrumkant en aan de Stationslaan. De middenberm van de Stationslaan tussen de busbaan en het station wordt eveneens gerealiseerd.

Wat betekent dat voor u

Het werk wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Met de Vereniging van Eigenaars en Huurders is afgesproken om u per fase te informeren met een Breda Bericht.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, of bel 14 076.

31 oktober 2016