Inloopbijeenkomst aanleg openbare ruimte Breda Vooruit en deel Stationslaan

De gemeente Breda nodigt u uit voor een inloopbijeenkomst over de aanleg van de openbare ruimte rondom het wooncomplex Breda Vooruit. U bent op donderdag 27 oktober a.s. tussen 19:00 en 20:30 uur van harte welkom in Podium Bloos aan de Speelhuislaan 151.

Wat gaat er gebeuren

Tot op heden is de nieuwbouw van Breda Vooruit gerealiseerd en zijn diverse bijbehorende werkzaamheden rondom de nieuwbouw uitgevoerd zoals de aanleg van kabels en leidingen. Nu deze werkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente aan de kant van de Stationslaan en aan de Belcrumkant van Breda Vooruit de openbare ruimte aanleggen. Ook wordt de middenberm van de Stationslaan tussen de westelijke busbaan en het station aangelegd.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst wordt toegelicht hoe de aannemer het werk gaat uitvoeren en hoe het werk gefaseerd zal worden. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid tijdens het werk en de duur van de werkzaamheden. Tevens kunt u zien hoe de openbare ruimte er uit komt te zien. Het ontwerp daarvan is inmiddels vastgesteld.

Er zijn medewerkers van de gemeente en de aannemer aanwezig om het vastgestelde ontwerp en de werkzaamheden toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

18 oktober 2016

BijlageGrootte
definitief_ontwerp_buitenruimte__breda_vooruit.pdf6.6 MB