Bouwrijp maken terrein Stationslaan

Op vrijdag 21 oktober a.s. start de gemeente Breda met het bouwrijp maken van het terrein tussen het nieuwe station en het bouwterrein van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Stationslaan. Diverse aannemers voeren daar tot het einde van het jaar werkzaamheden uit.

Wat gaat er gebeuren?

Het terrein tussen het nieuwe station en het bouwterrein van het gerechtsgebouw is onlangs opgeruimd nadat het jarenlang dienst deed als bouwterrein voor het station. De komende tijd worden op het terrein enkele onderzoeken gedaan. Eerst wordt gekeken of er explosieven in de grond zitten. Dit is een standaard onderzoek dat op alle andere terreinen rond het spoor al heeft plaatsgevonden. Vervolgens worden proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen inzichtelijk te maken en om eventuele obstakels in de ondergrond, zoals bijvoorbeeld puin, te lokaliseren. Er worden ook enkele kabels verlegd en opgeruimd.

De bouwhekken langs de Stationslaan blijven staan. Het terrein is bereikbaar voor werknemers vanaf de inrit aan de busbaan.

Na het bouwrijp maken ligt het terrein klaar om overgedragen te worden. Bij nieuwe activiteiten krijgt u daarover een Breda Bericht.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden vinden plaats op reguliere werktijden en de verwachting dat u er nauwelijks hinder van ondervindt.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

18 oktober 2016