Reconstructie Stationsplein gereed

Donderdagmorgen 13 oktober is de aanleg van het Stationsplein voltooid. Hiermee zullen de verkeerstromen in het oostelijk deel van de Spoorbuurt worden veranderd naar de definitieve situatie. In het deel ten westen van de Willemstraat zijn enkele rijrichtingen nog aangepast in verband met het werk aan de Academiesingel.

Zie de tekening onder dit bericht.

Wat betekent dat voor u

  • Nu het Stationsplein aan de oostzijde met de aansluiting Meerten Verhoffstraat en de Stationsweg is afgerond, kan de definitieve rijrichting in de Meerten Verhoffstraat worden ingesteld: éénrichtingsverkeer van zuidelijke naar noordelijke richting. Vanuit de Meerten Verhoffstraat kan het gemotoriseerd verkeer de Stationsweg inrijden (één richting).
  • Het gemotoriseerde verkeer vanuit de Willemstraat en het Stationsplein zal via de Stationsweg en vervolgens de Memo van Coehoornstraat de Spoorbuurt verlaten.
  • Inmiddels is parallel aan de oostzijde van het Stationsplein de taxistrook in gebruik genomen; deze strook is alleen bestemd voor taxi’s.
  • Kiss&Ride plekken zijn beschikbaar aan de zuidkant van het Stationsplein.
  • Aan de westkant van de Spoorbuurt zijn tijdelijk enkele rijrichtingen aangepast door de werkzaamheden aan de Academiesingel; de Academiesingel is tijdelijke één richting verkeer van west naar oost. Vandaaruit kan de westelijke rijbaan van de Willemstraat ingereden worden aangezien hier een zuid-noord rijrichting van toepassing is tot aan de Emmastraat. Deze situatie zal duren tot medio december 2016.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van www.overheid.nl.

BijlageGrootte
stationsplein_gereed.png305.19 KB