Herstelwerkzaamheden wand noordplein station

Dinsdag 4 oktober om 07:00 uur start de aannemer van het station met herstelwerkzaamheden aan de wand van het noordplein van het station: de Gravinnen van Nassauboulevard. Het werk wordt uitgevoerd vanaf de Stationslaan en duurt tot eind november 2016.

Wat gaat er gebeuren

Om te zorgen dat de wand achter de fietsenstalling tussen het verlaagde plein en de Stationslaan voldoende waterdicht is, wordt hier een extra waterondoorlatende laag op aangebracht. Ook worden enkele losse trottoirbanden opnieuw vastgezet.
De werkzaamheden vinden plaats aan de buitenkant van de wand, dus aan de kant van de Stationslaan. In het trottoir en de taxistandplaatsen langs de Stationslaan wordt een gat gegraven waarna de wand wordt behandeld en de verharding inclusief de trottoirbanden weer worden teruggebracht.

Wat betekent dit voor u

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de hinder te beperken. Het trottoir en de taxistandplaatsen worden op de plek waar gewerkt wordt afgezet tot aan de rijbaan.
Voetgangers zullen soms andere route moeten nemen, die met borden wordt aangegeven. De voetgangersoversteekplaats blijft wel bereikbaar om de routes zo kort mogelijk te houden.
De fietsparkeerplaatsen onder de balkonnetjes blijven ongehinderd bereikbaar en bruikbaar.
Van de taxistandplaatsen vervalt in de eerste twee weken van het werk een klein deel en daarna is de taxistandplaats aan de centrumkant van het station beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen beide taxistandplaatsen gebruikt worden.

In de bijlage bij dit bericht kunt u een tekening zien van de twee fases en de looproute voor de voetgangers tijdens de werkzaamheden.

Informatie

Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt.

29 septemner 2016

BijlageGrootte
kaarten_fasering_herstel_kelderwand_station.pdf309.97 KB