Werkzaamheden bouwterrein gerechtsgebouw

Graag informeren wij u over de werkzaamheden die InBalans uitvoert op het bouwterrein van het nieuwe gerechtsgebouw in het Stationskwartier.

Welke werkzaamheden worden verricht?

InBalans heeft de funderingswerkzaamheden grotendeels afgerond en start met de bouw van de veertien verdiepingen van het gerechtsgebouw. De verdiepingen bestaan voor een groot deel uit geprefabriceerde elementen. Daarnaast wordt een aantal wanden en vloeren ter plaatse van beton voorzien.

Afwerken van de betonvloer

De betonvloeren worden gestort in grote oppervlakten en moeten aansluitend worden ‘gevlinderd’. Dit moet gebeuren voordat het beton is uitgehard. Het schuren en afwerken gebeurt in een vlinderachtig patroon vandaar de term ‘vlinderen’. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van eind september t/m december en nemen maximaal 12 dagen in beslag. De eerste dag vindt plaats op maandag 3 oktober, overige dagen worden tijdig op www.bredainbalans.nl gecommuniceerd.

Bouwplaats inrichting

Eind september wordt de grote bouwkeet (inclusief parkeerplaats) gescheiden van de bouwplaats door middel van een hekwerk. Tevens komt er een slagboom bij de ingang.

Omgeving

Wij verwachten dat omwonenden minimale hinder ondervinden van deze werkzaamheden. De werkzaamheden hebben geen invloed op de doorstroming van het verkeer.

Werktijden

Om de overlast tot een minimum te beperken voert InBalans de werkzaamheden overdag uit. Mogelijk gaan de vlinderwerkzaamheden door na 19.00 uur en incidenteel in de nacht.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven verandert niet door de werkzaamheden. De route van en naar de bouwplaats loopt via de Belcrumweg.

28 september 2016