Inrichting openbare ruimte rond Breda Vooruit

De gemeente Breda is bezig met de voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte rondom van Breda Vooruit. Daarvoor worden de komende tijd diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren

Voorafgaand aan de start van de definitieve inrichting rondom de nieuwe woongebouwen van Breda Vooruit worden diverse voorbereidende werkzaamheden gedaan. Als eerste start volgende week  een bodemonderzoek. Daarnaast wordt het terrein ook ingemeten.

Wat betekent dit voor u

In de diverse straten rondom Breda Vooruit, zoals de Kievitstraat, de Kwartelstraat en de Stationslaan, worden werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn daarvoor geen wegafzettingen nodig dus alle woningen zijn normaal bereikbaar. De werkzaamheden gebeuren tijdens reguliere werktijden en u zult er geen hinder van ondervinden.

Vervolg

De planning is dit najaar te starten met de definitieve inrichting. Van de exacte startdatum van de uitvoering en fasering van de werkzaamheden wordt u tegen die tijd op de hoogte gebracht.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

15 augustus 2016