Bomen planten in de Willemstraat en het Stationsplein

Op dinsdag 16 augustus start de Brouwers Groenaannemers in opdracht van de Gemeente Breda met het planten van de bomen op het Stationsplein. In de week van 22 augustus start groenaannemer Dolmans Landscaping met het planten van bomen in de Willemstraat. Het planten van de bomen duurt tot begin september.

Wat gaat er gebeuren

De WIllemstraat en het Stationsplein zijn opnieuw ingericht. Alleen de bomen moeten nog worden geplaatst. In totaal worden er op het Stationsplein 16 bomen (Valse Christusdoorn) en een haagbeplanting (hulst) geplant. In de Willemstraat worden 40 lindes geplant. Om de inrichting van het Stationsplein en de Willemstraat compleet te maken is gekozen om een grotere maat boom aan te planten dan gebruikelijk is in Breda.

Wat betekent dit voor u

Voor het planten van de bomen hoeft de weg niet te worden afgezet. Woningen en bedrijfspanden blijven bereikbaar en het verkeer kan gewoon doorgang vinden. Het kan alleen zo zijn dat er af en toe enig oponthoud ontstaat, omdat de bomen gelost moeten worden. De wandelgebieden kunnen wel (gedeeltelijk) afgezet worden, waarbij rekening wordt gehouden dat er voldoende ruimte is om wandelaars hun plek te geven.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).

11 augustus 2016