Realisatie aanlegsteiger singel Valkenberg

In augustus wordt in de Academiesingel ter hoogte van het Valkenberg een aanlegsteiger aangelegd. In de week van 8 augustus start de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de steiger. Daarna vindt tot 26 augustus de daadwerkelijke realisatie van de steiger plaats. Het bedrijf Interboat Marinas voert het werk in opdracht van de gemeente Breda uit.

Ontwerp

Het ontwerp van de steiger bij het Valkenbergpark bestaat uit een looppad voor voetgangers van 1,60 meter breed dat uitloopt in een op- en afstapsteiger van 2,60 m breed voor sloepen. De exacte locatie van de steiger is aan het talud ten westen van de Willemsbrug, tegenover de rood-witte vuurtoren van  Aldo Rossi.

Er komen in totaal vijf steigers

Vanuit de visie Bredaas Waterkompas heeft de gemeente de ambitie de singels en de rivier de Mark te verrijken met vijf steigers. Het doel daarvan is het water in de stad toegankelijker en bereikbaarder te maken. De aanleg van op- en afstapsteigers is mede ter bevordering van de beleving van het water, het stimuleren van pleziervaart in de binnenstad en het stimuleren van de Bredase economie.

De realisatie van de vijf steigers is verspreid over een periode van twee jaar. In augustus 2016 wordt  de eerste steiger bij het Valkenbergpark geplaatst. De tweede steiger in het Ginneken volgt in het najaar van 2016. De overige drie locaties (Chassépark, Haagweg en Haveneiland) worden in 2017 aangelegd.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, of bel 14 076.

22 juli 2016