Nieuwe locatie beeld De Speelhuisvrouw

24 juni jl. heeft de gemeente een Breda Bericht verspreid over de herplaatsing van het beeld ‘De Speelhuisvrouw’. In dat bericht stond dat de gemeente in overleg met bewoners wilde kijken naar een nieuwe locatie voor het beeld. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden op 13 juli jl. Tijdens deze avond is de nieuwe locatie voor De Speelhuisvrouw gevonden.

Locatie

De nieuwe locatie voor De Speelhuisvrouw is de grasstrook op de hoek van de Terheijdenseweg en de Stationslaan (rode stip op kaartje in de bijlage bij dit artikel).

Vervolg

De volgende stap is het aanvragen van de Omgevingsvergunning voor het plaatsen van het beeld. Het streven is om het beeld meteen na de zomer te plaatsen.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, of bel 14 076.

20 juli 2016

foto BN De Stem/Leon Krijnen

BijlageGrootte
kaartje_speelhuisvrouw.pdf738.58 KB