Werkzaamheden geluidsschermen langs het spoor

De werkzaamheden aan de geluidsschermen langs het spoor in Breda zijn opnieuw opgestart. De schermen worden langs het spoor geplaatst. Dit eerste deel wordt parallel aan de busbaan tussen station Breda en de brug over de Mark geplaatst. De geluidsschermen worden in fases gerealiseerd en de planning is dat de schermen eind 2017 helemaal klaar zijn.

Wat gaat er gebeuren

Als eerste worden kabels die langs de spoorlijn lopen waar nodig vernieuwd en op de juiste locatie in de grond gelegd. Op dit moment werkt de aannemer bij de busbaan ten noordoosten van het station en op het viaduct over de Doornboslaan. Deze werkzaamheden zijn bijna gereed.

De realisatie van de geluidsschermen langs de busbaan tussen het station en het viaduct over de Belcrumweg is op donderdag 30 juni gestart. Er is gestart met het maken van de fundering van de schermen. Als die fundering klaar is wordt de opbouw van het scherm geplaatst. Naar verwachting is dit deel van de geluidsschermen eind december 2016 gereed.

De bouwketen van de aannemer van de geluidsschermen staan in de Spoorstraat.

Wat betekent dit voor u

Naar verwachting is er weinig hinder van de bouwactiviteiten. Er is gekozen voor een geluids- en trillings- arme werkmethode en de werkzaamheden vinden op enige afstand van bebouwing plaats. Indien werkzaamheden invloed gaan hebben op de omgeving, zoals mogelijk bij de bouw van de schermen boven de Belcrumweg etc. wordt u nader geïnformeerd met een Breda Bericht.

Heeft u opmerkingen of vragen

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met ProRail. Dat kan via  prorail.nl/contactformulier, of bel met 0800-776 72 45 (gratis). Bellen kan op werkdagen  tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook ’s nachts.

12 juli 2016