Herplaatsing beeld De Speelhuisvrouw

In de week van 13 juni heeft de gemeente een Breda Bericht verspreid over de herplaatsing van het beeld De Speelhuisvrouw op de hoek van de Speelhuislaan en de Oude Terheijdenseweg. Uit diverse reacties die de gemeente op dat Breda Bericht kreeg, blijkt dat er behoefte is om de locatie van het beeld te heroverwegen. Daarom willen we graag met u als omwonenden in gesprek over de locatie. De plaatsing van het beeld wordt om deze reden uitgesteld.

Werkgroep

De gemeente wil samen met een werkgroep van omwonenden zoeken naar een geschikte locatie voor De Speelhuisvrouw in of nabij de Speelhuislaan.

Woont u in de Speelhuislaan of directe omgeving en wilt u meedenken over een geschikte plek voor het beeld? Meld u dan aan voor maandag 4 juli aan via het e-mailadres m.vermeer@breda.nl . Vermeld u daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

U ontvangt dan op korte termijn een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep.

De gemeente probeert een representatieve groep bewoners en belanghebbenden samen te stellen.

Vervolg

Nadat de gemeente samen met de werkgroep een beoogde locatie heeft bepaald, wordt u hiervan met een Breda Bericht op de hoogte gesteld. Dan wordt ook de Omgevingsvergunning voor het plaatsen van het beeld aangevraagd. Het streven is om het beeld meteen na de zomer te plaatsen.

Informatie

Heeft u vragen over dit bericht of andere vragen aan de gemeente? Ga naar www.breda.nl/contact.

24 juni 2016