Elke ambitie begint met een mooie droom

Stichting BLASt organiseert vrijwel maandelijks gevarieerde activiteiten op het gebied van Landschap, Architectuur en Stedenbouw in Breda. Donderdag 16 juni was er in Mezz het ‘BLAStcafé’. Experts en geïnteresseerden gingen op zoek naar de verhalen en ambities achter de realisatie van een van de grootste bouwprojecten in de geschiedenis van Breda: de ontwikkeling van de spoorzone en de Openbaar Vervoer Terminal (OVT). Ook de architect van dit imposante complex, Koen van Velsen, was een van de belangstellenden.

BLASt had voor een interessante opzet van deze avond gekozen. Achtereenvolgens behandelden drie sprekers de vraag hoe deze enorme ingreep in de stad zich verhoudt tot de oorspronkelijke ambitie. Ze deden dit ‘van groot naar klein’ vanuit drie verschillende perspectieven.

Arnoud de Waaijer (TU Delft) plaatste de ontwikkelingen in Breda in een Eurregionaal verband: waar liggen de kansen voor onze stad in relatie tot de grote economische regio’s om ons heen in West-Europa? Hoe kan Breda profiteren van de vervoersstromen, zowel op de noord-zuidas (van Parijs tot de Randstad) als de oost-westas (Den Haag tot Düsseldorf)? Hij zag vooral grote kansen voor vestigingen van internationale bedrijven/kantoren die een centrale locatie nodig hebben (‘Beneluxering’) en in een goede, snelle aansluiting met Brainport Eindhoven.

Dirk Peters (BARCODE architects) zoemde meer in op de kracht van (voormalige) spoorzones. Overal zie je dat deze gebieden een ander karakter krijgen, doordat de maakindustrie er verdwenen is. Er zijn daardoor enorme terreinen vrijgekomen, die meestal hartje stad liggen. Erg kostbare, maar vooral vruchtbare grond voor hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. Breda, Den Bosch en Tilburg zijn prachtige Brabantse voorbeelden van hoe een dergelijk gebied aangesloten kan worden op de bestaande stadskern, zonder ermee te concurreren.

Jeroen Hoefsloot (Stadsbouwmeester Via Breda) focuste op het gebied ‘Via Breda’. Hij schetste de oorspronkelijke droom en de grootse ambitie, die tussentijds helaas verstoord werd door de financiële crisis van de voorbije jaren. Plannen moesten daarom worden bijgesteld of getemporiseerd. Hij benadrukte dat Breda er desondanks in geslaagd is om de gedroomde kwaliteitsslag van weleer in de praktijk te brengen. Er is nu nog minder gebouwd dan toen gewenst, maar wat er staat en komt is van hoog niveau. En de belangstelling om zich in Via Breda te vestigen is erg groot, gezien de grote en kwalitatief goede intekening voor het gebied tussen het station en het gerechtsgebouw.

Deze BLASt-bijeenkomst werd besloten met een levendige discussie over onder meer de haalbaarheid van ambities en de vraag hoe groot je moet durven te dromen, zelfs in een middelgrote stad als Breda. Over de omvang van de ambities en de bijhorende kosten zullen de meningen altijd verdeeld blijven, maar dat er gedroomd moet (blijven) worden in een dynamische stad als Breda, is duidelijk.

17 juni 2016