Werkzaamheden bouwterrein gerechtsgebouw

Graag informeren wij u over de werkzaamheden die InBalans gaat uitvoeren op het bouwterrein van het nieuwe gerechtsgebouw in het Stationskwartier.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Aanleg fundering: InBalans is nog steeds bezig met het maken van de fundering van het gerechtsgebouw. Deze funderingswerkzaamheden duren tot eind juli.

Aanleg duurzame energievoorziening: Vanaf 13 juni wordt een duurzame energievoorziening voor de warmte- en koudeopslag  (WKO)  aangelegd. Met dit warmte en koude opslagsysteem wordt energie in de vorm van warmte of koude opgeslagen in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.

Om deze duurzame energievoorziening te kunnen aanleggen moet er een tijdelijke leidingconstructie over het fiets- en voetpad worden aangelegd, een zogenaamde ‘jumper’. Deze ‘jumper’ komt aan de kant van de Belcrumweg en voert water af. De verwachting is dat fietsers en voetgangers hier verder geen hinder van ondervinden.

Bouw grotere bouwkeet: Vanaf 27 juni start InBalans met de bouw van een grotere keet. Deze keet komt parallel aan het spoor te staan en wordt 75 meter lang en 2 verdiepingen hoog. De kleine keet op de hoek Stationslaan/ Belcrumweg wordt te zijner tijd afgebroken.

Opbouw torenkranen: Vanaf 11 juli start de opbouw van torenkranen op het bouwterrein.

Omgeving

De omgeving wordt dagelijks schoongehouden en als dat nodig is worden de fiets- en voetpaden met een veegauto schoongeveegd.

Werktijden

De uitvoering van de werkzaamheden vinden overdag plaats.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven verandert niet door de werkzaamheden. De route van en naar de bouwplaats loopt via de Belcrumweg.

Contact en meer Informatie

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit project, neem contact op met de gemeente via twitter @breda, of bel naar 14 076.

16 juni 2016