College stelt Definitief Ontwerp Academiesingel en Spoorstraat vast

Het College van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp van de Academiesingel en de Spoorstraat vastgesteld. Met dit besluit kan het ontwerp van de straten voor besluitvorming naar de gemeenteraad, worden aanbesteed en daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De herinrichting van de openbare ruimte van de Spoorbuurt is onderdeel van de kwaliteitsimpuls van de omgeving van het nieuwe Bredase station. De kwaliteit van de openbare ruimte onderstreept het 19e-eeuwse karakter van deze buurt. Dit uit zich in een voorname groenstructuur en duurzaam materiaalgebruik. De cultuurhistorische waarde van de Academiesingel wordt versterkt door het verbreden van de groenzone met een bomenrij en een klein pad langs het water.

De buurt blijft bereikbaar voor automobilisten en er worden parkeerplaatsen voorzien voor bewoners, bedrijven en hun bezoekers. Op basis van de verkeersplannen (toevoeging van de nieuwe Stationslaan en Doornboslaan/Belcrumweg als voornaamste toegangswegen tot het centrum van de stad) wordt de Academiesingel ten opzichte van de huidige situatie van lagere orde in de autoverkeersstructuur. De rijweg kan daarom worden versmald ten gunste van de (hoofd)fietsroute. Wel blijft het een 50-kilkometer per uur weg.

Het ontwerp voor de Spoorstraat houdt rekening met de toekomstige ontwikkeling van De Hoven in de Spoorstraat; dat wordt een mix van wonen en werken met collectieve tuinen. De zeer verschillende opzet van de bebouwing aan weerszijden van de straat vertaalt zich in een asymmetrische indeling van het straatprofiel met aan één zijde bomen met parkeren.

Het ontwerp voorziet in een gescheiden rioolstelsel, waarbij volledige afkoppeling van het hemelwater van de daken én van de straatkolken zal plaatsvinden.

10 juni 2016

BijlageGrootte
definitief_ontwerp_academiesingel-spoorstraat_overzichtstekening.pdf1.5 MB
definitief_ontwerp_academiesingel-spoorstraat_details.pdf231.28 KB
definitief_ontwerp_academiesingel-spoorstraat_profielen.pdf668.56 KB