Start reconstructie Stationsplein

Maandag 30 mei start de aannemer in opdracht van de Gemeente Breda met de reconstructie van het Stationsplein. De realisatie van de buitenruimte rond het station is het sluitstuk van de aansluiting van de stad op het nieuwe station.

Wat gaat er gebeuren

In de periode juni tot en met september 2016 wordt het hele Stationsplein gereconstrueerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt de afbouw en oplevering het nieuwe station.

Tekeningen

Het werk gebeurt in vijf hoofdfasen vanaf het Apollo hotel tot aan het begin van de Stationsweg. Van iedere fase is een tekening met rijroutes opgesteld. Die tekeningen kunt u op woensdag 1 juni a.s. vanaf 17:00 uur bekijken in het Informatiecentrum Via Breda aan de Willemstraat 5. De tekeningen worden door de gemeente ook via sociale media en de website van Via Breda (www.viabreda.nl) gedeeld. U vindt de tekeningen ook als bijlage bij dit artikel.

Wat betekent dit voor u

Tijdens alle fasen wordt er gewerkt ‘in het verkeer’. De eerste fase start op maandag 30 mei. 

Voetgangers, fietsers en automobilisten kunnen van en naar het station tijdens de werkzaamheden via de aangegeven (omleidings)routes

Al dat werk brengt ook hinder met zich mee. En hoewel de aannemer zijn best doet om te hinder  zoveel als mogelijk te beperken, kan de bereikbaarheid van het station en de Spoorbuurt vanwege alle werkzaamheden wellicht anders zijn dan u gewend bent.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl , twitter @breda, of bel 14 076.

20 mei 2016

BijlageGrootte
kaarten_fases_reconstructie_stationsplein.pdf1.71 MB