Demonteren vaste torenkraan eerste fase Breda Vooruit

Op maandag 23 mei 2016 demonteert Dura Vermeer Bouw Rosmalen één van de twee vaste torenkranen van het project Breda Vooruit. Het betreft de kraan die het dichtst bij de kruising Stationslaan-Belcrumweg staat. Deze werkzaamheden duren naar verwachting één dag.

Wat gaat er gebeuren?

Nu de oplevering van de eerste fase van Breda Vooruit nadert, verliest deze torenkraan haar functie. Dura Vermeer Bouw Rosmalen start daarom op maandag 23 mei met het demonteren ervan. Dat gebeurt tussen 07.00 en 19.00 uur. In tegenstelling tot eerdere demontages gebeuren deze werkzaamheden helemaal op eigen terrein. Er komt geen wegafzetting voor de opstelling van de mobiele kraan, die nodig is om de torenkraan te demonteren.

Wat betekent dit voor u?

U zult zien en horen dat de torenkraan wordt gedemonteerd. Er wordt echter geen geluidshinder verwacht, ook niet als gevolg van de inzet van de mobiele torenkraan. Zoals aangegeven vinden de werkzaamheden helemaal op de bouwplaats van Breda Vooruit plaats. Er is dus geen verkeershinder in omliggende straten te verwachten.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de omliggende woningen verandert niet door de werkzaamheden. De route van en naar de bouwplaats loopt via de Belcrumweg en Stationslaan.

Werktijden

Om deze werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er die betreffende maandag gewerkt van 07.00 tot 19.00 uur.

Bijzonderheden

De werkzaamheden kunnen worden afgelast en worden verplaatst als de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat het demonteren niet door kan gaan.
Binnenkort wordt ook de tweede vaste torenkraan van Breda Vooruit afgebroken. Ook hiervan ontvangt u te zijner tijd een Breda Bericht.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, of bel 14 076.

17 mei 2016