Demontage deel voetgangersbrug station Breda

Van donderdag 19 mei tot en met maandag 23 mei aanstaande wordt de voetgangersbrug van station Breda gedeeltelijk gedemonteerd. Het brugdeel aan de noordkant over de sporen 6/7/8 wordt verwijderd, net zoals de trap naar perron 3. De rest van de voetgangersbrug wordt komend najaar verwijderd.

Wat gaat er gebeuren?

Inrichten werkterrein: tussen dinsdag 17 mei en donderdag 19 mei wordt overdag op het THES-terrein tussen de Anna van Burenstraat en de Terheijdenseweg een werkterrein ingericht. Er worden onder meer rijplaten gelegd ter hoogte van de voetgangersbrug. 

Demontage voetgangersbrug: De voetgangersbrug wordt op de volgende momenten gedemonteerd:

  • Van donderdag 19 mei 23:00 tot vrijdag 20 mei 06:00 uur;
  • Van zaterdag 20 mei 23:15 uur tot zondag mei 10:00 uur;
  • Van maandag 23 mei 07:00 uur tot maandag 23 mei 16:30 uur

De brugdelen worden losgekoppeld en met behulp van een mobiele hijskraan verwijderd. De materialen worden vervolgens afgevoerd via de Liniestraat – Doornboslaan – Nieuwe Kadijk. Dit is tevens de aanvoerroute van materialen.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden aan de gedeeltelijke demontage van de voetgangersbrug kunnen gepaard gaan met geluidsoverlast. Ook kunnen omwonenden hinder ondervinden van bouwverlichting. Wij verwachten dat er geen trillingen of stofvorming voorkomen. Wij doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, of bel 14 076 

17 mei 2016