Nieuw gerechtsgebouw Breda

De bouw van het nieuwe gerechtsgebouw vordert gestaag. In 2015 werd het aanbestedingstraject voor het nieuwe gerechtsgebouw Breda afgerond. Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en het bouwconsortium InBalans startte een publiek-private samenwerking (PPS). Deze samenwerking is gericht op nieuwe huisvesting en facilitaire voorzieningen voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant, het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming, regio Zuidwest Nederland. Het nieuwe gerechtsgebouw gaat in 2018 open.

Ontwerp

Het gerechtsgebouw wordt een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, bestemd voor drie afzonderlijk herkenbare organisaties. Gezag wekkend maar tegelijk ook toegankelijk en in een veilige omgeving. In het nieuwe gerechtsgebouw neemt de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming hun intrek. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de portier, beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zullen de kantoorruimtes van de drie organisaties gescheiden worden ondergebracht. Na een centrale entree met een aantal gezamenlijke faciliteiten hebben de drie organisaties ook ieder hun eigen publieksruimtes.

Verbinding

Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het station, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door zijn krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het gerechtsgebouwpark is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad. De totale oppervlakte van het te realiseren gerechtsgebouw bedraagt circa  33.000 m² bruto vloeroppervlakte  exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting. Er wordt een parkeergarage voorzien van circa 8.000 m².