Interactie

Overlegplatform Via Breda

Het Overlegplatform Via Breda bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners(organisaties) uit het Via Breda-gebied en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Vanuit de gemeente en ProRail hebben de omgevingsmanagers zitting in het Overlegplatform.

Interactie, inspraak en overleg

 Er zijn verschillende manieren om betrokken te worden bij en te reageren op plannen van de gemeente.

Inspraak

U kunt reageren op de conceptplannen van de gemeente. Inspraak is de formele manier om uw invloed uit te oefenen. Een inspraakreactie kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. In de Inspraakverordening Breda (1998) zijn de voorwaarden hiervoor vastgelegd.

Overleg

Er zijn meer mogelijkheden om met elkaar en de gemeente van gedachten te wisselen. De 2 bijzondere vormen van overleg die Breda toepast zijn:  

Participatie

U zoekt samen met de gemeente naar een oplossing voor een probleem of ontwikkeling in uw buurt, wijk of straat.

Consultatie

U overlegt met de gemeente over stedelijke kwesties, zoals een voorlopig plan, een eerste schets of een projectdefinitie.