Havenkwartier contact

Er is in samenwerking met verschillende partijen een  visie opgesteld voor het Havenkwartier. Deze is onlangs vastgesteld  door het College van burgemeester en wethouders en de Bredase gemeenteraad heeft een besluit over deze visie genomen. Vervolgens wordt de visie verder uitgewerkt in één of meerdere  bestemmingsplannen. De procedure hiervoor wordt in 2018/2019 doorlopen. Meer informatie staat op deze website.

Interesse voor wonen in het Havenkwartier kenbaar maken